adapter box

SolaX Adapter Box

Inteligentne zarządzanie energią

Do inteligentnego zarządzania energią w domu wyposażonym w pompę ciepła
Dla gospodarstw domowych, które poszukują kompleksowego i inteligentnego sposobu na zagospodarowanie energii z PV, SolaX przygotował rozwiązanie zintegrowane z istniejącym w domu systemem zarządzania energią.

Dzięki nowo opracowanemu „SolaX Adapter Box”, właściciele domów mogą podłączyć pompę ciepła do systemów magazynowania energii SolaX i bezpośrednio sterować pompą ciepła za pomocą falownika SolaX.

W ciągu dnia, gdy energia generowana z PV jest wystarczająca do zaspokojenia bieżącego zapotrzebowania na energię w gospodarstwie domowym, a akumulatory magazynu są w pełni naładowane, można za pomocą ustawień falownika SolaX przekierować nadwyżkę energii słonecznej do zasilenia pompy ciepła, tym samym maksymalizować własną konsumpcję energii i obniżyć rachunki za energię elektryczną.

Rozwiązanie dla osób mieszkających w miejscach o wysokiej taryfie gwarantowanej, które wolą sprzedawać więcej wyprodukowanej energii do sieci, aby generować dochód. Ustawienia można elastycznie zmieniać i samodzielnie decydować o najlepszym dla nas ustawieniu poprzez inteligentną kontrolę energii w falowniku SolaX .

SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE TRYBÓW PRACY

Dzięki SolaX Adapter Box, falownik SolaX będzie Twoim domowym inteligentnym menedżerem energii, który będzie kontrolować ogólne zużycie energii w domu i maksymalizować wykorzystanie energii w inteligentniejszy sposób.

Do wyboru są trzy tryby pracy pompy ciepła.

TRYB PIERWSZY - WYŁĄCZ

W tym trybie pracy SolaX Adapter Box jest wyłączony.

TRYB DRUGI — STEROWANIE RĘCZNE

W tym trybie pracy za pomocą ustawień w menu falownika lub aplikacji mobilnej SolaX można zmienić tryb pracy adaptera z wyłączony na włączony lub odwrotnie.

TRYB TRZECI — SMARTSAVE

W tym trybie pracy użytkownicy mogą ustawić szereg parametrów na falowniku SolaX, aby inteligentnie kontrolować, jak i kiedy pracuje dla nich pompa ciepła. Są to parametry tj. próg mocy zasilania (a), próg mocy zużycia (b), próg SOC akumulatora (c), minimalny czas pracy pompy ciepła, skumulowany czas pracy pompy ciepła, zaplanowane okresy pracy pompy ciepła itp.

Użytkownicy mogą ustawić próg mocy zasilania. Gdy moc zasilania jest większa lub równa ustawionej wartości, Adapter Box włączy się, a pompa ciepła podgrzeje wodę do wyższej temperatury.

Użytkownicy mogą ustawić próg zużycia energii. Gdy pobór mocy (z sieci) będzie większy lub równy ustawionej wartości, Adapter Box zostanie wyłączony, a system SolaX przestanie przekazywać energię elektryczną do pompy ciepła.

Użytkownicy mogą ustawić próg naładowania (SOC) magazynu energii. Gdy SOC akumulatora spadnie do ustawionej wartości, Adapter Box wyłączy się, a system SolaX przestanie dostarczać energię do pompy ciepła.

Rozszerzona funkcja zarządzania energią w domu

Szczegóły systemu

X1-hybrid G4 front

X1 Hybrid G4

X3-hybrid G4 front

X3 Hybrid G4

1 BAT-front

Triple Power 3.0kWh

adapter box

Adapter Box

ROZSZERZONA FUNKCJA ZARZĄDZANIA ENERGIĄ W DOMU

W przypadku zakupu razem z ładowarką SolaX EV, właściciele domów mogą zrealizować kompleksowe rozwiązanie SolaX do zasilania domu z funkcją magazynowania energii słonecznej, funkcją pompy ciepła, funkcją ładowania EV i innymi możliwościami w przyszłości. SolaX zapewnia właścicielom domów bardziej ekologiczny i niezależny styl życia dzięki energii słonecznej.

POMPA CIEPŁA

PLIKI DO POBRANIA

W celu wygodnego korzystania ze strony, wymagana jest akceptacja Polityki Prywatności oraz Polityki Cookies. Więcej informacji można znaleźć w Regulaminie.