§ 1. Obecná ustanovení

Správcem údajů je společnost PORTSOLAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ se sídlem v Częstochowě, ul. Huculska 33, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (Hospodářské oddělení Státního soudního rejstříku), DIČ: 5732925160 , IČ: 38838357500000. Ochrana údajů probíhá v souladu s požadavky obecně platných právních předpisů a údaje jsou uschovávány na zabezpečených serverech.

Pro výklad pojmů se použije slovníček Pravidel nebo popis v Zásadách ochrany osobních údajů (pokud je to z popisu přímo patrné).

Pro účely lepšího vnímání Zásad ochrany osobních údajů je pojem „Uživatel“ nahrazen pojmem „Vy“ a pojem „Správce“ pojmem „My“. Pojem „GDPR“ znamená nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.

Respektujeme právo na soukromí a dbáme na bezpečnost údajů. K tomuto účelu se mimo jiné používá zabezpečený komunikační šifrovací protokol (SSL).

Osobní údaje uvedené ve formuláři na landing page jsou považovány za důvěrné a nejsou viditelné pro neoprávněné osoby.

§ 2 Správce údajů

Poskytovatel služeb je správcem údajů svých zákazníků. To znamená, že pokud máte na našich webových stránkách účet, zpracováváme vaše údaje, jako je jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, pozice, pracoviště, IP adresa.

Osobní údaje se zpracovávají:

  1. v souladu s právními předpisy o ochraně osobních údajů,
  2. v souladu se zavedenými zásadami ochrany osobních údajů,
  3. v rozsahu a za účelem nezbytným pro uzavření, tvorbu obsahu Smlouvy, její změnu nebo ukončení a řádné poskytování elektronicky poskytovaných služeb,
  4. v rozsahu a za účelem nezbytným pro naplnění oprávněných zájmů (právně odůvodněné účely) a zpracování neporušuje práva a svobody subjektu údajů:

v rozsahu a za účelem v souladu s vaším souhlasem, pokud jste odeslali zprávu prostřednictvím kontaktního formuláře.

Každý subjekt údajů má právo na přístup, opravu, výmaz nebo omezení zpracování, právo vznést námitku a právo podat stížnost k dozorového úřadu.

Kontakt s osobou, která dohlíží na zpracování osobních údajů v rámci organizace poskytovatele, je možný prostřednictvím e-mailu na: biuro@portsolar.pl.

Vyhrazujeme si právo zpracovávat vaše údaje po ukončení smlouvy nebo odvolání vašeho souhlasu pouze v rozsahu pro účely uplatnění případných nároků u soudu nebo v případě, že nám národní nebo unijní či mezinárodní právo ukládá povinnost údaje uchovávat.

Poskytovatel služeb má právo zpřístupnit osobní údaje uživatele a další jeho údaje subjektům oprávněným podle platných právních předpisů (např. orgánům činným v trestním řízení).

K výmazu osobních údajů může dojít v důsledku odvolání souhlasu nebo podání právně přípustné námitky proti zpracování osobních údajů.

Poskytovatel služeb neposkytuje osobní údaje jiným subjektům než těm, které jsou k tomu oprávněny podle příslušných právních předpisů.

Zavedli jsme pseudonymizaci, šifrování dat a máme zavedenou kontrolu přístupu, abychom minimalizovali dopady případného narušení bezpečnosti dat.

Osobní údaje zpracovávají pouze námi pověřené osoby nebo zpracovatelé, se kterými úzce spolupracujeme.

§ 3. Soubory cookie

Stránky www.portsolar.pl používají cookie. Jedná se o malé textové soubory odesílané webovým serverem a ukládané softwarem počítačového prohlížeče. Když se prohlížeč znovu připojí k webové stránce, webová stránka rozpozná typ zařízení, ze kterého se uživatel připojuje. Parametry umožňují, aby informace v nich obsažené mohl číst pouze server, který je vytvořil. Soubory cookie proto usnadňují používání dříve navštívených webových stránek.

Shromážděné informace se týkají IP adresy, typu použitého prohlížeče, jazyka, typu operačního systému, poskytovatele internetových služeb, času a data, polohy a informací zaslaných na webovou stránku prostřednictvím kontaktního formuláře.

Shromážděné údaje používáme k monitorování a sledování toho, jak uživatelé používají naše stránky, abychom je mohli vylepšovat a poskytovat efektivnější a bezproblémovou navigaci. Informace o uživatelích sledujeme pomocí nástroje Google Analytics, který zaznamenává chování uživatelů na webu.

Soubory cookie identifikují uživatele, aby byl obsah stránek, které používá, přizpůsoben jeho potřebám. Zapamatování jeho preferencí umožňuje přizpůsobit poskytovanou reklamu. Soubory cookie používáme k zajištění nejvyššího standardu pohodlí na našich webových stránkách a shromážděné údaje jsou používány pouze interně ve společnosti PORTSOLAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ k optimalizaci našich aktivit.

Na našich webových stránkách používáme následující soubory cookie:

  1. (a) „nezbytné“ soubory cookie, které umožňují používat služby dostupné na webu, např. ověřovací soubory cookie používané pro služby, které vyžadují ověření v rámci webových stránek;
  2. (b) soubory cookie používané k zajištění zabezpečení, např. používané k odhalování zneužití v oblasti ověřování v rámci webových stránek;
  3. c) „výkonné“ soubory cookie, které umožňují shromažďování informací o způsobu využívání webových stránek;
  4. d) „funkční“ soubory cookie, které umožňují ukládání nastavení vybraných uživatelem a přizpůsobit uživatelské rozhraní, např. v rozsahu vybraného jazyka nebo oblasti, ze které uživatel pochází, velikosti písma, designu webových stránek atd;
  5. e) „reklamní“ soubory cookie, které umožňují doručování individuálního reklamního obsahu uživatelům.

Uživatel má možnost kdykoli zakázat nebo obnovit shromažďování souborů cookie změnou nastavení ve svém webovém prohlížeči. Pokyny ke správě souborů cookie jsou k dispozici na webových stránkách:

http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies

§ 4. Dodatečné informace

Dodatečné osobní údaje, jako je e-mailová adresa, jsou shromažďovány pouze v místech, v nichž s tím uživatel vyplněním formuláře souhlasí. Tyto údaje uchováváme a používáme pouze pro účely nezbytné k provedení příslušné funkce odeslané prostřednictvím kontaktního formuláře.